אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאר פרטים או חייג: 050-9693593

מחברת: עו"ד רובי אלבראנס

עו"ד רובי אלבראנס

עו"ד רובי אלבראנס הינה לשעבר מנהלת ענף וועדת ערר במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. לעו"ד אלבראנס ניסיון בניהול אלפי ערעורים על מגוון הסוגיות הרפואיות בגינן נשללים רישיונות נהיגה במכון הרפואי. עו"ד אלבראנס מכהנת כיום כיו"ר ועדת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים של לשכת עורכי הדין.
תוכן עניינים
אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה

אי התאמה לנהיגה בטוחה

נהגים ומבקשי רישיון רבים אשר נבדקו על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד) נאלצים להתמודד עם המלצה שמגבילה אותם לקבל רישיון נהיגה מחמת "אי התאמה לנהיגה בטוחה" (או בשמה הקודם והמוכר יותר "אי התאמה אישיותיות לנהיגה"). לא אחת, ההמלצה ניתנת לנהגים נורמטיביים לחלוטין אשר המכון הרפואי מצא אותם, מסיבה כזו או אחרת, בלתי כשירים לנהיגה.

כמשרד עורכי דין המתמחה בייצוג נהגים ומבקשי רישיון מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ומול וועדת ערר, אנו מכירים היטב את המצוקה והחששות שהינם מנת חלקם של אלה האוחזים בידם בטופס שמייחס להם "אי התאמה לנהיגה בטוחה". ברורות לנו ההשלכות של המסמך הנ"ל על אורח חייו של הנהג, וברוב המקרים על יכולתו להתפרנס ולפרנס את בני משפחתו.

משרד עורכי דין ז'ורבסקי אלבארנס צבר קילומטראז' רב בהתמודדות עם המלצות מסוג זה. עו"ד אייל ז'ורבסקי היה מעורכי הדין הראשונים בישראל שייצגו נהגים ומבקשי רישיון מול המרב"ד. לעו"ד ז'ורבסקי אין ספור הצלחות בליווי נהגים ומבקשי רישיון מול המרב"ד. כולל בתיקים מאתגרים ומורכבים. עו"ד רובי אלבראנס הינה לשעבר מנהלת ענף וועדת ערר במכון הרפואי. כאחראית על הפן המשפטי בוועדה, עסקה עו"ד אלבראנס בכל הסוגיות המשפטיות השונות שמאפיינות את עבודת הוועדה.

ניסיוננו הייחודי הזה מאפשר לנו לגבש מענה משפטי ורפואי אשר מבוסס על ניתוח מעמיק של התיק וחשוב מכך – על היכרות התחום מכל צדי המתרס.

סמכותו של המכון הרפואי להמליץ על הגבלת רישיון

עשרות אלפי ישראלים מקבלים מדי שנה זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. המכון פועל מכוח החוק כזרוע רפואית עבור רשות הרישוי. סמכותו לבחון כשירות לקבלת רישיון נהיגה היא מתפקידיו החשובים והמוכרים. בסיטואציות אלה, המרב"ד נדרש לאזן בין שני אינטרסים מובהקים:

  1. הזכות להחזיק ברישיון נהיגה כנגזרת מהזכויות החוקתיות לחופש תנועה וחופש עיסוק.
  2. זכותו של הציבור לשמור על ביטחונו.

כאשר המכון קובע שפלוני איננו כשיר להחזיק ברישיון נהיגה, מדובר במצב שבו המומחים הרפואיים סבורים כי האינטרס השני (הציבורי) גובר על האינטרס הראשון (חופש התנועה וחופש העיסוק). שנאמר:

"החזקה ברישיון נהיגה, מעצם אופייה, מוגבלת ומותנית בכשירות פיזית ונפשית ובמיומנות. נוכח פוטנציאל הסיכון הכרוך בנהיגה ברכב, הגביל המחוקק את החירות לנהוג ברכב בקבעו תנאים סטטוטוריים להגבלה זו, שתכליתם להגן על הציבור" (עמ"נ 14926-01-15).

המכון הרפואי עורך לנהג או מבקש הרישיון בדיקות שונות, רפואיות ופסיכולוגיות, ומקבל החלטה בעניינו. המלצה להגבלת רישיון מחמת "אי התאמה לנהיגה בטוחה" עוסקת בנושאים כגון:

  • עבר תעבורתי מכביד.
  • עבר פלילי מכביד.
  • שימוש בסמים (לרבות "סמים קלים").
  • שכרות ובעיות אלכוהול.
  • סיבות רפואיות.
  • היבטים אישיותיים ופסיכולוגיים.
  • ועוד.

האם ניתן לערער את ההחלטה?

רבים בטוחים שהמלצה להגבלת רישיון מחמת "אי התאמה לנהיגה בטוחה" מעידה על בעיה פסיכולוגית כלשהי, אך הדברים אינם כך. למעשה, המושג הקודם – "אי התאמה אישיותית לנהיגה" – ספג ביקורת רבה ולאחרונה הוחלט לשנותו ל"אי התאמה לנהיגה בטוחה". כך או כך, מדובר באותה הגברת בשינוי אדרת. המלצה שיש להתמודד עמה בכלים משפטיים ובעזרת עורך דין המתמחה בתחום (ולעתים גם מומחים רפואיים).

כל מקרה נבחן לגופו שכן המקור להמלצה משתנה מאדם לאדם. הסיטואציה נתונה לפרשנות אינדיבידואלית ולא מדובר בהכרח בסוף פסוק. נהפוך הוא. כעורכי דין המייצגים מדי שנה עשרות נהגים ומבקשי רישיון מול וועדת ערר, אנו מודעים לכך שאפשר להציג את הדברים באור אחר. זאת, על ידי ניתוח מקצועי ומקיף של המסמכים הרלבנטיים לרבות המסמכים שמפרטים את הממצאים שהביאו את המכון הרפואי לקבל את ההחלטה שקיבל.

משרדנו מייצג את הנהג או מבקש הרישיון לכל אורך הדרך. אנו אף עומדים לימינכם במעמד המורכב והמאתגר של וועדת הערר. ככל שיש צורך בכך נלווה את הלקוח גם בהגשת ערעור על החלטת וועדת ערר לבית המשפטי המחוזי.

סיבה מרכזית אשר בגינה אי מופנים נהגים לבדיקה אצל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, היא אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה .

אי התאמה אישיותית לנהיגה

אי התאמה אישיותית לנהיגה

לפי הגדרת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, נהגים אשר נמצאו אשמים בכתבי אישום פלילים או בתיקים בפני בית המשפט לתעבורה, עלולים למצוא עצמם מזומנים כעבור זמן ולעיתים אף כעבור שנים מיום הרשעתם, לבדיקות אשר במהלכן יבדקו בודקי המכון את מידת כשירותם האישיותית לנהיגה בטוחה. נקודת המוצא של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים היא כי כל מפגש של אזרח עם רשויות החוק יכול להצביע על מידת נכונותו לציית לחוקי התנועה ומכאן ניתן לגזור את מידת מסוכנותו במלאכת הנהיגה.

כיצד נקבעת אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה

בפני המכון הרפואי ימצא גיליון ההרשעות של הנבדק הן הפלילי והתעבורתי. ניתן לומר כי גיליון ההרשעות של הנבדק הנו מסמך קריטי אשר מידת השפעתו על המשך נהיגתו של הנבדק, גדולה מאוד.

גיליון ההרשעות הפלילי והתעבורתי מרכז את כל התיקים אשר נפתחו כנגד הנבדק ותוצאות החלטות בית המשפט בהם. בנוסף, בגיליון ההרשעות אשר מצוי אצל המרב"ד מופיעים גם כל תיקי החקירה בהם הוא נחקר וכל התיקים הסגורים בהם לא הוגשו כתבי אישום, זאת כדי לקבוע האם ישנה הצדקה להחליט על אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה.

היכן נכנס לעניין עורך דין תעבורה?

בודקי המרב"ד, לעיתים רבות מידי , נותנים משקל יתר לגיליון ההרשעות אשר אינו מציג כהלכה את נסיבות כל מקרה ומקרה המפורטים בו.

תיקים בהם הורשע אזרח בשימוש בסמים מכל סוג שהוא או בעבירות אלימות והפרעה לסדר הציבורי, עלולים להביא לפסילת רישיונו של הנבדק. בנוסף, רבים הם המקרים בהם גם תיקי חקירה אשר מפורטים בגיליון ההרשעות מהווים סיבה מוצדקת אצל בודקי המכון לפסילת רישיון נהיגה וזאת אף אם לא הוגש בהם כתבי אישום.

למעשה, מצב הדברים כיום הוא שכל מפגש מתועד עם המשטרה יכול למעשה להוות סיבה מדוע לא יחודש רישיון נהיגה של הנבדק.  לכן, ישנו מקום לפנות לעורך דין תעבורה המתמחה בטיפול בנושא המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. החלטת המכון על אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה או פסילת הרישיון מסיבות אחרות הקשורות למצב בריאותי- פיזי או נפשי שלא בצדק (למשל בגין מחלה כרונית למרות היותה מטופלת ומאוזנת) משפיעות משמעותית על חייו של אדם ואפילו על פרנסתו. יש לציין שהפניה לעורך דין המתמחה בתחום מומלצת וחשובה עוד לפני שמתחילה ההתנהלות  מול המכון.

משרד עו"ד ז'ורבסקי אלבראנס, מהותיקים בתחום, מספק שירותי מקצועיים תוך רגישות ויחס אישי ללקוחותיו. עם למעלה מעשרים שנים של ניסיון וטיפול באלפי מקרים ועררים במרב"ד, נעזור גם לך!

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאר פרטים או חייג:

050-9693593

אודות ז'ורבסקי - אלבראנס

משרד עורכי דין ז'ורבסקי – אלבראנס מתמחה בדיני תעבורה ומציע מניפת שירותים משפטיים מקצועיים ואיכותיים.

משרדנו חרט על דגלו גישה ייחודית אשר רואה את "הלקוח במרכז", והערכים המנחים אותנו הם רגישות, מקצועיות, בקיאות, עדכנות, שקיפות, אמינות ויצירתיות משפטית.

אנחנו נעזור לך להחזיר את הרישיון שלך. עם ניסיון של מעל 20 שנה, אנחנו כאן בשבילך! משרד עו"ד ז'ורבסקי – אלבראנס מומחים בתעבורה והמכון הרפואי

כך אנחנו יכולים לסייע לך:

לכל שאלה בנושא ניתן ליצור קשר דרך האתר או לחייג למספר:
050-9693593

נשמח לשמוע מה דעתכם על המאמר:

אהבתם את התוכן? בטוח תאהבו גם את:

עישון קנאביס בזמן נהיגה

האם שימוש בקנאביס רפואי מחייב זימון לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

בשנים האחרונות, יותר ויותר אנשים בישראל משתמשים בקנאביס רפואי לטיפול במגוון מצבים רפואיים. כתוצאה מכך, עולה השאלה האם שימוש בקנאביס רפואי מחייב זימון לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד).

התשובה לשאלה זו אינה חד משמעית. בעבר, נהגים המחזיקים ברישיון לקנאביס רפואי היו מחויבים לעבור בדיקה במרב"ד באופן אוטומטי. אולם, בשנת 2019, משרד הבריאות פרסם הנחיה חדשה ששינתה את המצב.

קרא עוד »
תשלום אגרה ועדת ערר

תשלום אגרה לפני הדיון בועדת ערר

ועדת ערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) היא גוף שנועד לבחון מחדש החלטות רפואיות בנוגע לרישיונות נהיגה. אדם שהוחלט על פסילת רישיונו או הגבלתו, או מי שנדרש לעבור בדיקות רפואיות מיוחדות, רשאי להגיש ערר לוועדה זו.

קרא עוד »

תודה שפנית, נחזור אליך תוך כמה שעות ביום העבודה

תודה שפנית, נחזור אליך תוך כמה שעות ביום העבודה