ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאר פרטים או חייג: 050-9693593

מחברת: עו"ד רובי אלבראנס

עו"ד רובי אלבראנס

עו"ד רובי אלבראנס הינה לשעבר מנהלת ענף וועדת ערר במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. לעו"ד אלבראנס ניסיון בניהול אלפי ערעורים על מגוון הסוגיות הרפואיות בגינן נשללים רישיונות נהיגה במכון הרפואי. עו"ד אלבראנס מכהנת כיום כיו"ר ועדת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים של לשכת עורכי הדין.
תוכן עניינים
ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

למעלה מ-40,000 אזרחים בישראל עומדים בכל שנה מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד), הפועל כ"רופא המוסמך" של רשות הרישוי. ביניהם לא מעט נהגים ומבקשי רישיון שנאלצים להתמודד עם החלטה שאיננה מטיבה עמם (בלשון המעטה).

לא מדובר בעניין של מה בכך שכן רשות הרישוי, ברוב המקרים, מקבלת את המלצות המכון הרפואי ככתבן וכלשונן. היות שההמלצה עלולה לגרור הגבלות על רישיון הנהיגה עד כדי פסילה לצמיתות, חשוב לדעת שהיא איננה בהכרח סוף פסוק.

על פי תקנה 195 לתקנות התעבורה, נהג או מבקש רישיון שיש לו השגות על המלצת המכון הרפואי, רשאי לערור על ההחלטה בפני וועדת ערר בתוך 30 יום מקבלת ההודעה. הערר יידון בפני וועדת ערר שהינה וועדה המורכבת משלושה רופאים.

זהו גם השלב הנכון לפנות לקבלת ייעוץ משפטי (אם לא עשיתם זאת קודם לכן). במשרד עורכי דין ז'ורבסקי אלבראנס אנו מתמחים בייצוג נהגים ומבקשי רישיון, הן מול המרב"ד והן מול וועדת ערר.

עו"ד איל ז'ורבסקי היה מעורכי הדין הראשונים בישראל אשר הבינו את החשיבות שבמתן ייצוג משפטי לנהגים ומבקשי רישיון המתמודדים עם המכון הרפואי. עו"ד ז'ורבסקי הינו בעל הצלחות רבות בתחום וסייע לנהגים ומבקשי רישיון רבים במסירות ובמקצועיות. עו"ד רובי אלבראנס כיהנה כמנהלת ענף וועדת ערר במרב"ד בטרם פנתה לשוק הפרטי. במסגרת תפקידה הבכיר כאחראית על הפן המשפטי בוועדת הערר, עסקה עו"ד אלבראנס במניפה רחבה ביותר של סוגיות משפטיות אשר הונחו לפניה. ניסיוננו הייחודי בתחום מעניק לנו פרספקטיבה רחבה של ההליכים הנוגעים לוועדות ערר, ואנו בקיאים בתחום מכל צדי המתרס.

מתי להגיש ערר על החלטת המכון הרפואי?

כאמור, אדם רשאי להגיש ערר לוועדת ערר בגין המלצה של המכון הרפואי בעניינו בתוך 30 ימים מקבלת ההודעה. במידה שלא הוגש ערר במועד זה, ניתן להגיש ערר בחלוף שנה.

וועדת ערר הינה ישות שבסמכותה לבקר את המלצות המכון ולהוות מעין ערכאה נוספת עבור הנהג או מבקש הרישיון. לוועדה סמכות לשנות ואף לבטל לחלוטין המלצות שהתקבלו בוועדה הרפואית הראשונה. כמו כן, וועדת ערר רשאית להשיב את עניינכם לדיון נוסף בפני הוועדה הרפואית בכדי להתייחס לטענות קונקרטיות אשר מצדיקות בחינה מחודשת.

יש לקחת במלוא הרצינות את ניסוח הערר וניהולו. כישלון בוועדת ערר עלול להקשות באופן משמעותי על אפשרותכם לשנות את ההחלטה המקורית, והייצוג המשפטי הינו קריטי וכבד משקל.

אמנם ניתן להגיש ערעור גם על החלטת וועדת ערר לבית המשפט המחוזי, אך הערכאה השיפוטית לא תסטה בקלות מהחלטות שהתקבלו על ידי שתי וועדות רפואיות קודמות. מעבר לכך, ערעור לבית המשפט מתקבל רק בשאלה משפטית ולא בשאלה רפואית. שלא כמו בוועדת ערר שבה קיים פתח מסוים לטיעונים רפואיים (בעלי אספקט משפטי, כמובן), בבית המשפט המחוזי היריעה הופכת לצרה יותר.

מהו תפקידו של עורך הדין בוועדת ערר?

עורך דין עשוי להיות ההבדל. תפקידו בליווי הנהג או מבקש הרישיון כולל בחינה מעמיקה של המסמכים הרפואיים אשר הביאו לקבלת ההחלטה על ידי הוועדה הרפואית. למרות שרבים אינם מודעים לכך, יש לכם זכות (ואף חובה) לעיין בממצאים הרפואיים שהמכון הרפואי התבסס עליהם בקבלת החלטתו הראשונה.

לאחר מכן, כשאתם ניגשים לוועדת ערר, אתם יכולים להתייחס לממצאים הרפואיים ואף לסתור אותם עם חוות דעת רפואית מטעמכם. אם הדברים מוצגים במקצועיות על ידי עורך דין, שבקיא במטריה המשפטית והרפואית כאחד, הסיכוי לשנות את פני הדברים גדל בהתאמה. עורך הדין רשאי להיכנס אתכם לוועדת ערר ואף לייצגכם מול המומחים הרפואיים. זאת, תוך שהוא מוודא כי הבדיקה נערכת בהתאם לחוק ושזכויותיכם נשמרות.

החלטתה של וועדת ערר הינה החלטה מנהלית אשר כפופה לביקורת שיפוטית ולכללי המשפט המנהלי. ככל החלטה מנהלית, החלטת וועדת ערר כפופה לעקרונות הידועים של זכות טיעון, זכות עיון, הגינות, מידתיות וסבירות.

ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

אנשים רבים עלולים להיות מוזמנים לוועדות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים לצורך בחינת כשירותם לנהיגה ברכב. יכול להיות שמצבם הרפואי דורש זאת, ייתכן שמדובר בתאונת דרכים בה היו מעורבים, פרופיל נהיגתם נמצא מסוכן או היו מעורבים בפלילים. כך או כך – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יכול לקבוע האם הם יכולים לחדש את רישיון הנהיגה שלהם או שלא. נהגים שלא שבעי רצון מהחלטת המכון וסבורים שנעשה להם עוול יכולים לפנות אל ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים על מנת לערער על החלטות המכון ולנסות לשנות אותן. ועדת הערר של המכון הרפואי היא הגוף שיש באפשרותו ובסמכותו המשפטית והרפואית לשנות את החלטות המכון ואף לבטלן.

איך פונים אל ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

כאמור, רק לאחר שהמכון נתן החלטתו אפשר לפנות אל ועדת הערר. ההמלצה הגורפת היא לפנות אל הוועדה באמצעות עורך דין אשר מכיר את התנהלות המכון ומכיר את דרך הפעולה של הוועדות. ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יכולה לשנות או לבטל את החלטות המכון ולכן לפני שממהרים לפנות אל הוועדה חשוב מאד לוודא שאכן יש בסיס לערר וקיים סיכוי לשינוי או ביטול ההחלטות שהוחלטו על ידי גורמי המכון. מכיוון שישנם אנשים רבים שכלל אינם מכירים את קיומו ופועלו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הרי שמומלץ מאד להיעזר בייצוג של עורך דין מנוסה אשר מכיר את הנושא היטב.

חשיבותו של המכון הרפואי

מטרתו העליונה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים היא לאתר את אותם נהגים העלולים לסכן את משתמשי הדרך עקב מצבם הרפואי והאישיותי שעלול להשפיע על נהיגתם ולגרום כאמור לסיכון שאר הנהגים.

יחד עם זאת, קשה להתעלם מכך כי במקרים רבים אין באפשרותו של המכון להתמודד עם אלפי הנהגים הבאים בשעריו וכתוצאה ממחסור בתקציבים ובכוח אדם. רבים המקרים בהם המכון הרפואי אינו מבצע את תפקידו כראוי ונהגים רבים נפסלים שלא לצורך. ריבוי תאונות הדרכים והקטל בכבישים חיזקו את הצורך בפעילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אך למרבה הצער נהגים רבים מוצאים עצמם טובעים בהליכי בדיקה ארוכים, בירוקראטיים ומיותרים, הגורמים לפסילת רישיונם לתקופה ארוכה. ניהול ההליך הצורה מדויקת ויעילה ע"י עורך דין מנוסה ובקיא יכולה למנוע את עוגמת הנפש הכרוכה באיבוד הרישיון, ויפה שעה אחת קודם.

משרדנו מתמחה בכל תחומי המכון הרפואי וועדת הערר ועוסק נאמנה בייצוג אזרחים מזה יותר משני עשורים בהם טיפל באלפי עררים מול המכון. יתרה כך, עו"ד רובי אלבראנס שימשה כיועצת המשפטית של ועדת הערר של המכון הרפואי כך שהיא מכירה היטב את שני צידי המטבע.

ועדת ערר המכון הרפואי

מי שהתבשר ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים על כך שהוא לא כשיר להיות נהג או להמשיך ולהחזיק ברישיון הנהיגה שלו– עלול לראות בהודעה זו מכשול גדול להמשך התנהלותו הבסיסית במרחב הציבורי והאישי. יכול להיות שהוא עצמו הינו הנהג היחיד במשפחה ואף ייתכן כי פרנסתו כולה תלויה ברישיון הנהיגה ונמצאת בסכנה גדולה. כך או כך – חשוב לדעת שקיימת אפשרות לערר על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בפני ועדת ערר המכון הרפואי וזאת תוך 30 ימים מקבלת ההחלטה על פסילת רישיון הנהיגה מאת רשות הרישוי.

מה צריך לדעת על ועדת ערר המכון הרפואי?

כאמור, ועדת הערר המכון הרפואי יכולה להיות "גלגל ההצלה" למי שנקבע כי לא יוכל להמשיך ולנהוג או לחילופין שאין באפשרותו לקבל רישיון נהיגה מלכתחילה. מכיוון שמטרת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינה לצמצם את הקטל בכבישים , טובת כלל משתמשי הדרך ושמירה על בטיחותם קודמת לטובת הפרט, ומכן התוצאה כי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ממהר לפסול רישיונות נהיגה והאצבע קלה על ההדק. מטרת הליך הערר היא לגרום לחברי ועדת ערר המכון הרפואי לבחון את המקרה שהובא בפניה באמצעות זכוכית מגדלת ולהאיר את הסיבות מדוע החלטת המכון הרפואי שגוייה. לחברי ועדת ערר המכון הרפואי הזכות לשנות את החלטות המכון הרפואי, וזאת על פי שיקול דעת רחב, ובסמכותם להפוך כל החלטה עד כדי שינוי מלא או תוך התניית תנאים חדשים להחזרת רישיון הנהיגה.

איך בכלל ניגשים להגשת ערעור?

חשוב לדעת שיש פרק זמן של 30 ימים שבמהלכם ניתן לפנות אל ועדת הערר על החלטות המכון הרפואי. חשוב מאד שלא לעשות את זה לבד, אלא בליווי עורך דין מקצועי שמכיר את אופן פעולת ועדת ערר המכון הרפואי ואת החלטותיה במקרים השונים והמגוונים הבאים לפתחה. ייצוג בפני ועדת הערר הנו למעשה ברוב המקרים, השלב האחרון של האזרח לשנות את החלטת המכון הרפואי בקשר לתוקף רישיונו, וכישלון בפני ועדת הערר של המכון הרפואי יכול להותיר את החלטת המרב"ד על כנה ובאופן בלתי הפיך.

משרד ז'ורבסקי אלבראנס עומד לרשותכם בכל הליך הקשור למכון הרפואי לבטיחות בדרכים ויש לעובדי המשרד ניסיון של מעל 20 שנה בטיפול במאות עררים בכל שנה. מעבר לכך, עו"ד רובי אלבראנס שימשה כיועצת המשפטית של הועדה משך 4 שנים במהלכן צברה ניסיון של אלפי תיקים ומנעד רחב של מקרים והחלטות של חברי הועדה והדבר כמובן מהווה יתרון משמעותי ומעלה מאוד את הסיכוי לקבלת הערעור. משרד עו"ד ז'ורבסקי אלבראנס מספק ליווי וייעץ מקצועי מרגע ההחלטה על הגשה של ערר ועד לייצוג בפועל מול הרופאים היושבים בוועדה.

שאלות ותשובות נפוצות בנושא ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

אזרח שנבדק ורישיונו נפסל ע"י המכון הרפואי, רשאי להגיש ערר ובקשה להתייצב מול ועדת ערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בתוך 30 ימים מקבלת ההודעה אודות החלטת המכון הרפואי בעניינו. במידה שלא הוגש ערר תוך 30 יום, ניתן להגיש בקשה נוספת רק כעבור שנה.

סמכותה של ועדת ערר המכון הרפואי לבחון את המלצות המכון הרפואי ולהוות ערכאה עליונה עבור האזרח שרישיונו נפסל. לוועדה סמכות לשנות ואף לבטל את החלטת הוועדה הרפואית הראשונה במכון וכן בסמכותה להשיב את התיק של באזרח הנבדק לדיון נוסף בפני הוועדה הרפואית במידה ועולות טענות או מסמכים רפואיים אשר מצדיקים בחינה מחודשת.

ניתן להגיש ערעור על החלטת וועדת ערר של המכון הרפואי לבית המשפט המחוזי, אך הערכאה השיפוטית לא תקל ראש ובד"כ לא נוהגת לבקר החלטות שהתקבלו על ידי וועדות רפואיות קודמות. חשוב לומר כי ערעור לבית המשפט מתקבל רק בשאלה משפטית ולא בשאלה רפואית.

עורך דין, שבקיא בחומר המשפטי ובניואנסים הרלוונטיים לבדיקות הרפואיות בועדת הערר, מעלה משמעותית את הסיכוי שוועדת ערר של המכון הרפואי תשנה את החלטת המכון או תמצא פתרון ביניים שיטיב עם הנבדק מבקש הרישיון. עורך הדין רשאי להיכנס עם הנבדק לוועדת ערר המכון הרפואי ואף לייצגו מול הרופאים המומחים היושבים בוועדה.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאר פרטים או חייג:

050-9693593

אודות ז'ורבסקי - אלבראנס

משרד עורכי דין ז'ורבסקי – אלבראנס מתמחה בדיני תעבורה ומציע מניפת שירותים משפטיים מקצועיים ואיכותיים.

משרדנו חרט על דגלו גישה ייחודית אשר רואה את "הלקוח במרכז", והערכים המנחים אותנו הם רגישות, מקצועיות, בקיאות, עדכנות, שקיפות, אמינות ויצירתיות משפטית.

אנחנו נעזור לך להחזיר את הרישיון שלך. עם ניסיון של מעל 20 שנה, אנחנו כאן בשבילך! משרד עו"ד ז'ורבסקי – אלבראנס מומחים בתעבורה והמכון הרפואי

כך אנחנו יכולים לסייע לך:

לכל שאלה בנושא ניתן ליצור קשר דרך האתר או לחייג למספר:
050-9693593

נשמח לשמוע מה דעתכם על המאמר:

אהבתם את התוכן? בטוח תאהבו גם את:

עישון קנאביס בזמן נהיגה

האם שימוש בקנאביס רפואי מחייב זימון לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

בשנים האחרונות, יותר ויותר אנשים בישראל משתמשים בקנאביס רפואי לטיפול במגוון מצבים רפואיים. כתוצאה מכך, עולה השאלה האם שימוש בקנאביס רפואי מחייב זימון לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד).

התשובה לשאלה זו אינה חד משמעית. בעבר, נהגים המחזיקים ברישיון לקנאביס רפואי היו מחויבים לעבור בדיקה במרב"ד באופן אוטומטי. אולם, בשנת 2019, משרד הבריאות פרסם הנחיה חדשה ששינתה את המצב.

קרא עוד »
תשלום אגרה ועדת ערר

תשלום אגרה לפני הדיון בועדת ערר

ועדת ערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) היא גוף שנועד לבחון מחדש החלטות רפואיות בנוגע לרישיונות נהיגה. אדם שהוחלט על פסילת רישיונו או הגבלתו, או מי שנדרש לעבור בדיקות רפואיות מיוחדות, רשאי להגיש ערר לוועדה זו.

קרא עוד »

תודה שפנית, נחזור אליך תוך כמה שעות ביום העבודה

תודה שפנית, נחזור אליך תוך כמה שעות ביום העבודה